Lihua Group
Lihua Help Center
Guangdong

Guangdong:

Lihe Environmental Packaging Technology Co., Ltd.
Products: Manual, Color box, Rigid box
Building B, No. 7, Guotai Rd., Yongkou Community, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China